Kasutustingimused

(Viimati värskendatud 26. aprillil 2020)

 

Tere tulemast Dealporti!

 

Enne kui hakkate kasutama veebipõhist ettevõtjatevahelist kauplemisplatvormi Dealport, lugege need kasutustingimused hoolikalt läbi.

 

Need kasutustingimused määratlevad Dealportile (edaspidi „platvorm“) juurdepääsu ja kasutamise reeglid. See dokument on juriidiliselt siduv leping teie kui platvormi kasutaja (edaspidi „teie”, „teied”, „kasutaja”, „kasutaja”) ja Dealport OÜ kui platvormi ainsa ja ainuomaniku vahel ( edaspidi “meie”, “meied”, “Dealport OÜ-d”).

 

Tingimuste kohaldamine ja aktsepteerimine

1.1. Selles sisalduvad tingimused reguleerivad teie kasutamist Dealport OÜ platvormi, tarkvara ja toodete teenuste (edaspidi ühiselt nimetatud “teenused”) kasutamist koos kasutajalepingu, privaatsuspoliitika ja teabe avaldamise reeglitega, samuti muid reegleid ja patvormi põhimõtted, mida Dealport OÜ võib aeg-ajalt avaldada. Seda dokumenti ja muid sarnaseid platvormi reegleid ja põhimõtteid nimetatakse edaspidi ühiselt tingimusteks. Platvormile pääsedes või teenuseid kasutades nõustute ja kohustute neid tingimusi järgima. Ärge kasutage teenuseid ega platvormi, kui te ei nõustu kõigi tingimustega.

 

1.2. Te ei tohi teenuseid kasutada ega nõustu tingimustega, kui:

 

(a) teie vanus ei võimalda teil Dealportiga lepingut sõlmida;

 

(b) teil ei ole lubatud kasutada ühtegi teenust Eesti, Soome või mõne muu riigi / regiooni alusel, sealhulgas oma elukohariiki / -riiki või -riiki / -riiki, kus asute ja teenuseid kasutate.

 

1.3. Te tunnistate ja nõustute, et Dealport OÜ võib igal ajal muuta kasutustingimusi, privaatsuspoliitikat ja teabe avaldamise reegleid, avaldades platvormis asjakohased muudetud dokumendid. Teie teenuse või platvormi jätkuv kasutamine pärast seda tähendab teie nõusolekut selliste muudatustega.

 

1.4. Kui Dealport OÜ avaldaks või esitaks tingimuste ingliskeelse tõlke, nõustute, et selline tõlge on ainult teie mugavuse huvides ja ingliskeelne versioon ei reguleeri teenuste ega platvormi kasutamist.

 

1.5. Mõnel juhul tuleb teatud teenuste osutamiseks sõlmida Dealport OÜ või Dealporti tütarettevõtetega (“Addenda”) eraldi leping - nii veebis kui ka väljaspool seda. Tingimuste ja lisade vahel esinevate lahknevuste või vastuolude korral kohaldatakse selliste täiendustega reguleeritud täiendusi.

 

1.6. Tingimusi ei tohi muuta ega täiendada muul viisil kui Dealport OÜ kirjalikul nõusolekul.

 

Teenuste osutamine

2.1. Teenustele juurde pääsemiseks ja kasutamiseks peate registreeruma platvormi kasutajana. Dealport OÜ jätab endale õiguse piirata / laiendada kasutajate juurdepääsu teatud teenustele (teenuste osa) ja nende kasutamist või muuta see sõltuvaks muudest tingimustest, mida Dealport OÜ võib kehtestada oma äranägemise järgi ilma eelneva teavituseta.

 

2.3. Teenused (või osutatavate teenuste mis tahes osa) võivad piirkonnast või riigist erineda. Dealport OÜ ei taga ega kinnita, et konkreetne teenus, teenuse omadus või funktsioon või sarnased laiendatud teenused on kasutajatele kättesaadav. Dealport OÜ võib oma äranägemise järgi piirata, tühistada või luua erinevatele kasutajatele erinevate teenuste (või osutatavate teenuste osa) juurdepääsu ja kasutamise eri tasemeid.

 

2.4. Dealport OÜ võib ilma eelneva teavituseta luua, muuta, täiustada, kehtestada tingimusi, peatada või tühistada mis tahes teenused (või teenuste mis tahes osad), välja arvatud juhul, kui teenus on tasuline teenus ja  välja arvatud juhul, kui sellised muudatused mõjutavad kliendirahulolu.

 

2.5. Mõningaid teenuseid võivad Dealport OÜ sidusettevõtted osutada Dealport OÜ nimel.

 

Kasutajate üldtingimused

3.1. Platvormile ja teenustele juurdepääsu ning nende kasutamise olulise eeltingimusena kinnitate, et teie juurdepääs platvormile ja teenustele ning nende kasutamine vastab kõigile kehtivatele seadustele ja määrustele.

3.2. Kinnitate, et kasutate platvormi ja teenuseid oma isiklike või ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Kinnitate, et te ei kopeeri, reprodutseeri, laadi alla, uuesti avalda, müü, levita ega müü edasi ühtegi teenust ega mingit teavet, teksti, pilte, diagramme, videoid, helisid, kaustu, faile, andmebaase ega loendeid jms, mis on saadaval platvormil (“Platvormi sisu”).

 

Platvormi sisu süstemaatiline otsingute teostamine, andmebaaside või kaustade loomiseks või kompileerimiseks (kasutades roboteid, nuhkvara, automaatseid seadmeid või käsitsi) otse või kaudselt ilma Dealport OÜ kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Platvormil oleva sisu või andmete kasutamine muudel kui Tingimustes selgelt määratletud eesmärkidel on keelatud.

 

3.3. Teil on kohustus tutvuda privaatsuspoliitikaga, mis reguleerib Dealport OÜ ja tema kasutajate isikuandmete kaitset ja kasutamist. Nõustute privaatsuspoliitikaga ja nõustute, et teie isiklikku teavet kasutatakse vastavalt privaatsuseeskirjadele.

 

3.4.Dealport OÜ võib lubada kasutajatel juurdepääsu kolmandate osapoolte sisule, toodetele ja teenustele hüperlinkide (nt tekstilingid, ribareklaamid, kanalid jne), API või muude vahendite abil, mis viivad kolmandate osapoolte veebisaitidele. Te olete teadlik, et enne selliste ressursside kasutamist lugege läbi selliste veebisaitide kasutustingimused ja / või privaatsuseeskirjad. Te olete teadlik, et Dealport OÜ ei kontrolli ega kontrolli selliseid kolmandate osapoolte veebisaite, samuti ei vastuta me kellegi ees selliste veebisaitide või mis tahes muu sisu, toodete või teenuste eest, mis sellistel veebisaitidel võivad olla saadaval.

 

3.5. Kinnitate, et te ei tee midagi, mis võib kahjustada Dealport OÜ või teiste kasutajate arvutisüsteemide või võrkude terviklikkust ja / või ka teil pole õigust juurdepääsuks sellistele arvutisüsteemidele ja / või võrkudele.

 

3.6. Kinnitate, et te ei tee midagi, mis võiks kahjustada Dealport OÜ tagasisidesüsteemi terviklikkust, nagu näiteks koostada enda kohta positiivset tagasisidet, kasutades täiendavaid kasutajakontosid või kolmandate osapoolte kaudu, või jätta teistele kasutajatele põhjendamatut negatiivset tagasisidet.

 

3.7. Laadides üles või kuvades platvormil mis tahes teavet, sisu või andmeid (kasutaja sisu) või pakkudes Dealport OÜ-le ja selle esindajatele kasutaja sisu, annate oma pöördumatu, alalise, ülemaailmse nõusoleku Dealport OÜ-le kuvada, edastada, levitada, reprodutseerida, avaldada, dubleerida, kohandada, modifitseerida, tõlkida, luua tuletatud andmeid ja muul viisil kasutada kogu või mõnda kasutajasisu mis tahes kujul, multimeediumis või tehnoloogias, mis on praegu teada või teadmata, mingil viisil mis tahes eesmärkidel, mis võivad olla eeliseks platvormi toimingute, mis tahes teenuste osutamise ja / või kasutaja äri jaoks. Kinnitate ja garanteerite Dealport OÜ-le, et teil on täielik õigus sellise nõusoleku andmiseks.

 

Kasutajate kontod

4.1. Teenuste kasutamiseks on vajalik, et kasutaja registreeruks platvormil. Kui Dealport OÜ ei lubanud teisiti, võib üks kasutaja registreerida ainult ühe kasutajakonto. Dealport OÜ võib kasutaja konto tühistada või kustutada, kui ta leiab, et kasutajal on korraga registreeritud kaks või enam kontot. Dealport OÜ võib tulevikus uue kasutajakonto taotluse tagasi lükata.

 

4.2. Platvormil registreerimisel määrab Dealport OÜ igale registreerunud kasutajatunnuse ja parooli (parooliga, mille kasutaja registreerimisel määratleb).

 

4.3. Iga kasutaja sisselogimise (e-posti aadress) ja parooli kombinatsioon on kordumatu. Iga kasutaja vastutab täielikult oma sisselogimise ja parooli konfidentsiaalsuse eest ning kaitseb teie kontoga seotud toimingute eest. Kasutaja ei tohi jagada, loovutada ega lubada oma kasutajakonto või parooli kasutamist kellelegi teisele, peale osalise ettevõtte. Niipea kui kasutaja saab teada oma parooli või konto loata kasutamisest või muust konto turvalisuse rikkumisest, teatab ta sellest viivitamata Dealport OÜ-d.

 

4.4. Kinnitate, et mis tahes toimingud, mis teostatakse teie kasutajakontol (sealhulgas kogu teie ettevõtte ja toodete kohta teabe postitamine, kinnitusnuppude klikkimine või täiendavate lepingute või reeglitega kokkuleppe sõlmimine, teenuste tellimine või nende eest tasumine, e- konto all olevad kirjad) loetakse kasutaja poolt kinnitatuks.

 

4.5. Olete teadlik, et kui määrate oma kasutajakonto teisele ettevõtte nimel või kui lubate, et paljud teie ettevõttes või väljaspool seda tegutsevad isikud kasutavad teie kontot (mitmekordne kasutamine), võib see Dealport OÜ-le või teistele platvormi kasutajatele tekitada korvamatut kahju. Kasutaja hüvitab Dealport OÜ-le, tema sidusettevõtetele, juhtivtöötajatele, töötajatele ja esindajatele kõik teie konto mitmekordse kasutamise tagajärjel tekkinud kahjud (sealhulgas saamata jäänud kasum). Samuti kinnitate, et kasutajakonto väärkasutamisel või teie süül tekkinud kahju korral ei vastuta Dealport OÜ sellise kahjude kahjude eest ja võib teie kasutaja konto peatada või kustutada ilma teie nõusolekuta.

Kasutaja kohustused

5.1. Iga kasutaja kinnitab, et kasutab platvormi ja teenuseid ainult oma äritegevuseks ning registreerimisel esitatud aadress on ettevõtte peamine asukoht.

5.2. Kasutaja peab platvormis registreerimise, teenuste kasutamise või kasutajakonto kaudu kuvama teavet või andmeid ettevõtte või toodete / teenuste kohta. Iga kasutaja kinnitab, kinnitab, et (a) selline registreerimisel või platvormi või teenuste kasutamise ajal esitatud teave ja andmed on tõesed, õiged, ajakohased ja täielikud; ja b) ta ajakohastab ja säilitab sellist teavet ja andmeid viivitamata, nii et need oleksid tõesed, õiged, ajakohased ja täielikud.

 

5.3. Kasutajaks saamisega nõustute, et teie kontaktandmed kaasatakse meie andmebaasi ning lubate Dealport OÜ-l ja meie tütarettevõtetel kasutada teie kontaktandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale.

 

5.4. Kõik kasutajad kinnitavad, et on täielikult vastutavad kõigi kolmandate osapoolte lubade saamise eest, mis on seotud nende edastatud, üles laaditava või kuvatava kasutaja sisuga; tema esitatud, üles laetud või kuvatud kasutajasisu ei riku autoriõigusi, patente, kaubamärke, juriidilisi nimesid, ärisaladusi ega kolmandate isikute muid isiklikke või omandiõigusi; on täielikult volitatud müüma, levitama, pakkuma, eksportima kasutaja sisus kirjeldatud tooteid või teenuseid ning selline müük, levitamine, pakkumine või eksport ei riku kolmandate isikute õigusi.

 

5.5. Iga kasutaja kinnitab, et esitatud, üles laaditud või kuvatud kasutaja sisu:

 

a) on õige, täielik ja seaduslik;

 

b) ei tohi olla eksitavad ega petlik;

 

c) ei sisalda teavet diskrediteeriva, laimava, ähvardava, ahistava, vääritu, talumatu, kuritarvitava, agressiivse, otseselt seksuaalse olemuse kohta või noortele kahjulikku teavet;

 

d) ei sisalda teavet, mis diskrimineerib või soodustab diskrimineerimist rassi, soo, usu, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel;

 

e) ei riku teabe avaldamise eeskirju, muid tingimusi ega mis tahes kohaldatavaid täiendusi;

 

f) ei riku ühtegi kohaldatavat seadust ja määrust, sealhulgas neid, mis reguleerivad ekspordikontrolli, klientide õiguste kaitset, kõlvatut konkurentsi või valereklaami ega propageeri sündmusi, mis võivad olla vastuolus kehtivate seaduste ja määrustega;

 

g) ei tohi sisaldada otseseid ega kaudseid linke muude veebisaitide juurde, mis sisaldavad sisu, mis rikub neid tingimusi.

 

5.6. Samuti kinnitab iga kasutaja, et kohustub:

 

a) platvormis äritegevuses järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi;

 

b) teha heas usus äritegevusi platvormi teiste kasutajatega;

 

c) teha äritegevust vastavalt tingimustele ja kõigile kohaldatavatele lisadele;

 

d) mitte kasutama teenuseid ega platvormi teiste isikute või ettevõtete petmiseks (mis hõlmab muu hulgas varastatud asjade müümist, varastatud krediit- / deebetkaardi andmete kasutamist);

 

e) mitte valetama ennast teiseks indiviidiks või ettevõtteks;

 

f) mitte saatma rämpsposti ega andmepüügisõnumeid;

 

g) igasuguse muu ebaseadusliku tegevuse ärahoidmine (sealhulgas kuritegu moodustav tegevus, mille tulemuseks on tsiviilvastutus jne) ja mis tahes ebaseadusliku tegevuse propageerimine;

 

h) mitte proovida kopeerida, paljundada, kasutada ega sundvõõrandada Dealport OÜ erinevaid ettevõttesiseseid katalooge, andmebaase ja loendeid;

 

i) mitte levitada arvutiviirusi ega muid hävitavaid seadmeid ega pahavara, mis on mõeldud tarkvara või riistvara, andmete või isikliku teabe kahjustamiseks, ärahoidmiseks, pealtkuulamiseks või sundvõõrandamiseks;

 

j) ei osale skeemides, mis võivad Dealport OÜ ja / või mõne platvormi kasutaja poolt kasutatavaid andmeid, süsteeme või võrke lagundada või saada sellistele andmetele, süsteemidele ja võrkudele loata juurdepääsu;

 

k) mitte osaleda üritustel, mis võivad kaasa tuua Dealport OÜ või tema sidusettevõtjate vastutuse.

5.7. Kasutaja ei tohi kasutada teenuseid ega kontot Dealport OÜ platvormiäriga sarnases või identses tegevuses osalemiseks.

 

5.8. Kasutaja nõustub andma mis tahes teavet, andmeid, kinnitusi ja igakülgset abi ning tegema koostööd kõikide kaebuste hindamisel ja / või teiste kasutajate kaebuste menetlemisel. Kui kasutaja neid nõudeid ei täida ja sellise rikkumise tagajärjeks on teenuse edasilükkamine, peatamine või tühistamine, ei ole Dealport OÜ-l kohustust pikendada vastava teenuse osutamise tähtaega ega vastuta sellise viivituse tagajärjel tekkinud kahjude või kahjude eest.

 

5.9. Kasutaja tunnistab ja nõustub, et Dealport OÜ ei ole kohustatud aktiivselt kontrollima ega sisukontrolli teostama mis tahes teadete või andmete sisu või teenuste või platvormi kaudu saadud teabe üle. Dealport OÜ kontrollib siiski kasutajate poolt aeg-ajalt saadud andmeid. Iga kasutaja vastutab oma sõnumite sisu eest ja teda võidakse pidada juriidiliselt vastutavaks nende kommentaaride, muude andmete või teabe sisu eest.

 

5.10. Te tunnistate ja nõustute, et iga kasutaja vastutab kohaldatavate seaduste ja määruste koos kohandatud muudatuste eest isiklikult, et kontrollida platvormi ja teenuste vastavust neile.

 

Kasutajate rikkumised

6.1.Dealport OÜ jätab endale õiguse oma äranägemise järgi muuta või eemaldada mis tahes kasutaja sisu, mille te platvormil esitate, üles laete või kuvate ja mille sisu peetakse ebaseaduslikuks ning mille tulemuseks võib olla Dealport OÜ ja selle sidusettevõtete vastutus või mille sisu peetakse muul põhjusel sobimatuks.

 

6.2. Kui kasutaja rikub tingimusi või kui Dealport OÜ kahtlustab kasutajat tingimuste rikkumises, võib Dealport OÜ kohaldada kasutaja suhtes sanktsioone, peatada või lõpetada tema kasutaja konto või tühistada kasutaja tellimused. Samuti võib Dealport OÜ osaliselt või täielikult piirata või keelata kõigi Dealport OÜ pakutavate teenuste praeguse või tulevase teenuste kasutamist. Sanktsioonide hulka, mida Dealport OÜ võib rakendada, on muu hulgas kasutaja esitatud, üles laaditud või kuvatud kasutajasisust hoiatamine, toodete eemaldamine või muu kasutajasisu eemaldamine, kasutaja poolt postitatavate ja kuvatavate tootenimekirjade arvu piiramine, kasutaja teenuste piiramine mistahes teenuste osas mis tahes funktsioone või funktsioone tähtaja jooksul, mida Dealport OÜ võib oma äranägemise järgi mõistlikuks pidada.

 

6.3. Piiramata tingimuste üldist tähendust, loetakse kasutajat tingimusi rikkuvaks ühel järgmistest asjaoludest:

 

a) mis tahes kolmanda isiku kaebuse või nõude korral, kui Dealport OÜ-l on alust arvata, et selline kasutaja kavatseb mitte täita või tegelikult ei täida oma lepingut kolmanda isikuga;

 

b) Dealport OÜ-l on alust kahtlustada, et kasutaja on tehingutes vastaspoolega kasutanud varastatud krediit- või deebetkaardiandmeid või muud pettust või eksitavat teavet;

 

c) Dealport OÜ-l on alust kahtlustada, et kasutaja esitatud teave pole ajakohane või täielik või on petlik, ebaõige või eksitav;

 

d) Dealport OÜ usub, et kasutaja tegevus võib põhjustada Dealport OÜ, tema sidusettevõtete või muude kasutajate kahjumit või rahalisi kohustusi.

 

6.4.Dealport OÜ jätab endale õiguse aidata valitsusasutusi, eradetektiive ja / või kannatanud kolmandaid isikuid iga kuriteo uurimisel. Lisaks sellele võib Dealport OÜ avalikustada kasutaja isikuandmed ja kontaktteabe valitsusasutuse või õiguskaitseorgani taotlusel, kannatanud kolmandal isikul või kohtusse ilmumise või mõne muu kohtumenetluse tulemusel. Dealport OÜ ei vastuta selliste uurimiste tagajärjel tekkinud kahjude ega tulemuste eest ning kasutaja ei tohi selliste uurimiste tõttu astuda samme ega esitada nõudeid Dealport OÜ vastu.

 

6.5. Kui kasutaja rikub tingimusi, jätab Dealport OÜ endale õiguse avaldada sellised rikkumisprotokollid ka platvormis. Kui sellised rikkumised annavad alust kahtlustada ebaausat või pettust, jätab Dealport OÜ endale ka õiguse avalikustada üksikasjad ka sidusettevõtele. Sellised Dealport OÜ sidusettevõtted võivad piirata, peatada või tühistada osalise poolt selliste sidusettevõtete poolt kasutajale osutatavate teenuste täieliku või osalise kasutamise, astuda muid samme olukorra parandamiseks ja avaldada kasutaja rikkumiste register veebisaidil, mida haldab ja kontrollib sellised Dealport OÜ sidusettevõtted.

6.6. Dealport OÜ võib igal ajal oma äranägemise järgi piirata, peatada või tühistada sellise Kasutaja mis tahes teenuste või platvormi kasutamist ilma vastutuseta Kasutaja ees, kui Dealport OÜ-le teatatakse, et Kasutaja rikub mis tahes lepingut või vastutust ning selline rikkumine põhjustab või annab aluse kahtlustada ebaausat tegevust või pettust. Dealport OÜ võib selliste rikkujate andmed oma platvormis avaldada. Dealport OÜ ei ole kohustatud sellist rikkumist uurima ega küsima kasutaja kinnitust.

 

6.7. Iga kasutaja nõustub, et Dealport OÜ ei vastuta ega vastuta ei tema ega ühegi kolmanda isiku ees platvormi kaudu edastatud mis tahes kasutaja sisu ega muude andmete eest, sealhulgas petlike, valede, eksitavate, ebaõigete, laimuvate või ebaseaduslike andmete eest ning et riski ja kahju kannab täielikult iga kasutaja. Dealport OÜ jätab endale õiguse võtta enda kulul eksklusiivne kaitsja, mille kasutaja peab hüvitama. Sellisel juhul abistavad kasutajad Dealport OÜ-d ja nõustuvad võimalike parandusmeetmetega.

 

Ostjate ja müüjate vahelised tehingud

7.1. Dealport OÜ osutab erinevaid Kasutajate vahelisi elektroonilisi teenuseid: toote- ja teenuse tutvustamist, tehingute  koordineerimist, tõlkimiist ja info haldamist veebis platvormi kaudu vastavalt Dealport OÜ-ga sõlmitud kasutajalepingule. Dealport OÜ ei esinda aga ühtegi müüjat ega ostjat ühegi tehinguga. Dealport OÜ ei kontrolli ega vastuta platvormil müügiks pakutavate toodete või teenuste kvaliteedi, ohutuse, seaduslikkuse või kättesaadavuse või müüjate suutlikkuse eest müüki lõpetada või ostjate suutlikkuse eest ostu sooritada.

 

7.2. Käesolevaga teavitatakse kasutajaid, et nad võivad sattuda riskantsete tehingutega pettuse ohvriks. Dealport OÜ kasutab erinevaid meetodeid, et kontrollida kasutajate andmeid Platvormil. Kuna aga kasutaja tuvastamine Internetis on keeruline, ei saa ega kinnita Dealport OÜ ühegi kasutaja eeldatavat identiteeti. Võimalike vastaspoolte hindamiseks soovitame kasutada erinevaid meetodeid ja tervet mõistust.

 

7.3. Iga kasutaja kinnitab, et tal on täielik platvormi või teenuste kasutamisega seotud ostu- ja müügitehingute risk ning et ta võtab endale platvormil tehtud tehingutega riskid, mis on seotud võimaliku kahjuga Selliste riskide hulka kuuluvad: toodete või teenuste pakkumata jätmine, petturlikud skeemid, mitterahuldav kvaliteet, valeinfo jagamine, tehniliste omaduste mittetäitmine, defektsed või ohtlikud tooted, ebaseaduslikud tooted, kohaletoimetamise või makse tasumisega viivitamine või ebaõnnestumine, ebaõiged kuluarvestused, garantii rikkumised, lepingu rikkumised ja veojuhtumid. Selliste riskide hulka kuuluvad ka riskid, et platvormil pakutavate või kuvatavate toodete või teenuste tootmine, import, eksport, levitamine, pakkumine, kuvamine, omandamine, müümine ja / või kasutamine võib rikkuda või väidetavalt rikkuda kolmandate isikute õigusi, ja riskid, mis võib kasutaja kanda kolmandate isikute õiguste rikkumisega seotud kaitse või muude kuludega seotud kaebusi, mille on esitanud kaitse või hüvitise saamise õigusega lepinguosalised seoses õiguste rikkumisega, mis tulenevad selliste kolmandate isikute esitatud nõuetest või kaebustest. Selliste riskide hulka kuuluvad ka riskid, et tarbijad ja muud ostjad, lõpptoodete kasutajad ja muud isikud, kes väidavad, et platvormi kasutajatelt saadud toodetele on tekitatud kahju platvormil toimunud ostu-müügitehingu tõttu, võivad esitada selliste toodete kasutamisest tulenevad kahjunõuded. Kõiki ülaltoodud riske nimetatakse edaspidi “tehinguriskideks”. Iga kasutaja nõustub, et Dealport OÜ ei vastuta kahjude, nõuete, kohustuste, kulude, kahju, ebamugavuste, äritegevuse katkemiste ega mis tahes liiki kulude eest, mis võivad tekkida tehinguriskide tagajärjel või nendega seotult.

 

7.4. Kasutajad võtavad täie vastutuse kõigi platvormi ja nende Teenuste kasutamisest, nende kaudu teostatud tehingutingimuste eest, sealhulgas maksetingimuste, tagastamise, garantiide, kohaletoimetamise, kindlustuse, tasude, maksude, omandiõiguste eest , litsentside, karistuste, lubade, töötlemiste, transportimise või ladustamise eest.

 

7.5. Kasutaja peab esitama kogu teabe ja andmed, mida Dealport OÜ võib põhjendatult nõuda seoses asjaoluga, et kasutaja tehingud tehakse platvormi või teenuste kasutamise kaudu või nende kasutamise tagajärjel. Dealport OÜ võib peatada või tühistada mis tahes kasutaja konto, kui kasutaja ei saa nõutavat teavet ja andmeid esitada.

7.6. Kui mõne kasutaja vahel tekib vaidlus mõne tehingupoolega, vabastavad sellised kasutajad Dealport OÜ (nagu ka tema esindajad, sidusettevõtted, direktorid, ametnikud ja töötajad) vastutusest mis tahes nõuete, kaebuste, toimingute, protseduuride, kulutuste, kulude ja kahjud (sealhulgas tegelikud, erilised, juhuslikud või kaudsed kahjud), mis tulenevad sellisest tehingust või on sellega seotud.

 

Kohustustest loobumine

8.1. Seadusega lubatud maksimaalses mahus osutatakse Dealport OÜ poolt Platvormil või selle kaudu osutatavaid teenuseid “sellisena, nagu see on”, “kui võimalik” ja “kõigi tõrgetega”. Dealport OÜ loobub otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas garantiidest seisundi, kvaliteedi, vastupidavuse, jõudluse, täpsuse, usaldusväärsuse, kaubandusliku väärtuse või mis tahes otstarbeks sobivuse kohta. Need tingimused välistavad kõik sellised garantiid, esindused ja kohustused.

 

8.2. Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei taga Dealport OÜ, et kogu platvormil või selle kaudu pakutav teave on tõene, täpne, õige, usaldusväärne, hea, stabiilne, täielik või ajakohane. Dealport OÜ ei taga, et Platvormil pakutavate või kuvatavate toodete ja teenuste tootmine, importimine, eksportimine, levitamine, pakkumine, eksponeerimine, ostmine, müümine ja / või kasutamine ei riku kolmandate osapoolte õigusi; samuti ei anna Dealport OÜ platvormis pakutavate või kuvatavate toodete või teenuste kohta mingeid deklaratsioone ega garantiisid.

 

8.3. Platvormi kaudu allalaaditud või muul viisil saadud andmed luuakse iga kasutaja äranägemise järgi ja iga kasutaja vastutab täielikult arvutisüsteemi kahjustuste või Dealport OÜ andmete kadumise eest, mis selliste andmete allalaadimisel võib tekkida. Ükski suuline ega kirjalik teave ega nõuanded, mida ükski kasutaja Dealport OÜ-st või platvormi kaudu saavad, ei anna mingeid garantiisid, kui siin pole selgelt öeldud teisiti.

 

8.4. Platvorm võib pakkuda Kasutajate teenuseid ja tooteid, mida pakuvad sõltumatud kolmandad osapooled. Me ei anna selliste teenuste või toodete kohta mingeid garantiisid ega deklaratsioone. Dealport OÜ ja tema sidusettevõtted ei vastuta selliste teenuste ega toodete eest.

 

8.5. Iga Kasutaja nõustub, et ta hoiab Dealport OÜ, tema sidusettevõtteid, direktoreid, ametnikke ja töötajaid kahjudest, vastutusest (sh juriidilistest tasudest täies mahus), mis võivad tuleneda Kasutaja poolt Platvormi või Teenuste kasutamisest (sh sellise kasutaja teabe kuvamine platvormil) või selle tingimuste rikkumisest. Iga Kasutaja nõustub vabastama Dealport OÜ, tema sidusettevõtted, direktorid, ametnikud ja töötajad vastutusest igasuguste kahjude ja vastutuse eest (sealhulgas täies mahus kohtukulud), mis võivad tuleneda Kasutaja poolt Dealport OÜ-le antud esinduste rikkumisest ja garantiidest, kaasa arvatud need, mis on tehtud punktis 5.

 

8.6. Iga kasutaja nõustub vabastama Dealport OÜ, tema tütarettevõtted, direktorid, ametnikud ja töötajad vastutusest igasuguse kahju eest, vastutuse eest (kaasa arvatud juriidiliste tasude täies mahus), mis võib otseselt või kaudselt tuleneda kolmanda isiku nimel esitatud nõuetest, ehk osapooled, kes on seotud platvormis pakutavate või kuvatavate toodetega.

 

8.7. Käesolevaga nõustub iga Kasutaja, et Dealport OÜ ei vastuta Kasutajate ees teiste Kasutajate poolt üles laaditud andmete eest, sealhulgas diskrimineerivate või ebaseaduslike andmete eest, ning et selliste andmete kaotamise oht on täielikult kaetud iga Kasutaja poolt.

 

8.8.Dealport OÜ ei vastuta otsese, karistusliku, juhusliku või kaudse kahju või kahju eest (sealhulgas kasumi või sissetuleku kaotamine, teabe kaotus), mis on tekkinud lepingu sõlmimisest, hooletusest, õiguserikkumisest omakapitalis või muul viisil või mis tahes muud kahjud, mis on seotud ühega järgmistest:

 

a) platvormi ja teenuste kasutamine või kasutamata jätmine;

 

b) platvormi kaudu kasutajalt või muult kolmandalt isikult omandatud või saadud toodete, näidiste, andmete, teabe või teenuste kahjustamine;

 

c) kolmandate isikute õiguste või nõuete rikkumine või platvormil pakutavate või kuvatavate Kasutaja toodete või teenuste tootmise, impordi, ekspordi, levitamise, pakkumise, kuvamise, omandamise, müümise ja / või kasutamisega seotud nõuded, mis võivad rikkuda või väidetavalt rikkuda kolmandate isikute õigused või õiguste kaitsega seotud osapoolte litsentse;

 

d) volitamata kolmanda osapoole juurdepääs mis tahes kasutaja andmetele või isiklikule teabele;

 

e) platvormi kasutaja mis tahes nõuded või toimingud;

f) muud Teenustega seotud toimingud, mis tulenevad muu hulgas hooletusest.

 

8.9. Olenemata ülaltoodust, võivad Dealport OÜ, tema sidusettevõtted, esindajad, töötajad või muud tema nimel tegutsevad isikud vastutada iga kasutaja ees ühiselt kõigi nõuete eest, mis tulenevad platvormi või teenuste kasutamisest kalendriaasta jooksul, kui selline vastutus piirdub järgmisega (olenevalt sellest, kumb on suurem): (a) kasutaja makse Dealport OÜ-le või tema partneritele ühe kalendriaasta eest; ja b) kohaldatava õigusega lubatud maksimaalne summa. Eelmine tähtaeg ei välista nõuet, et kasutaja esitaks tõendid tegeliku kahju kohta. Kõik platvormi või teenuste kasutamisega seotud nõuded tuleb esitada 1 (ühe) aasta jooksul alates hagi põhjuse tekkimise kuupäevast või pikema perioodi jooksul, kui seda nõuab käesolevaid kasutustingimusi reguleerivad asjakohased kohaldatavad seadused.

 

8.10. Allpool toodud piirangud ja kasutajate vastutus kehtivab seadusega lubatud maksimaalses ulatuses olenemata sellest, kas Dealport OÜ kasutajat on sellest teavitatud või mitte või kas ta oli või ei teadnud sellistest võimalikest kahjudest.

 

Vääramatu jõud

9.1. Dealport OÜ ei vastuta mingil juhul viivituste, osutamata jätmise või platvormi kaudu osutatavate teenuste ulatuse rikkumise eest, mis on otseselt või kaudselt seotud loodusõnnetuste, asjaolude ja põhjustega, mis on väljaspool Dealport OÜ mõistlikku kontrolli, sealhulgas muu: Interneti-ühenduse kadumine, arvutite, telekommunikatsiooni või muude seadmete rikke katkemine, elektrikatkestused, streigid, töövaidlused, kodanikurahutused, rahutused, massihäired, tööjõu või materjalide puudus, tulekahju, üleujutused, tormid, plahvatused, jumalateod, sõjad, valitsuse toimingud, kodu- või välismaised kohtulahendid või kolmanda osapoole kohustused.

 

Intellektuaalse omandi õigused

10.1. Dealport OÜ on kõigi platvormis olevate õiguste ja huvide ning platvormi sisu ainuomanik või seaduslik litsentsiaat. Platvorm ja selle sisu on ärisaladus. Kõik nimed, omandiõigused ja intellektuaalomandi õigused Platvormil ja Platvormi sisul jäävad Dealport OÜ-le, selle sidusettevõtetele või Platvormi sisu litsentsiandjatele, kui need on kättesaadavad. Kõik Tingimustes või Dealport OÜ enda nimetatud õigused on kaitstud autoriõiguse seadusega.

 

10.2. Dealport OÜ ning vastavad sümbolid ja logod on Dealport OÜ kaubamärgid, mis on registreeritud erinevates jurisdiktsioonides ja mida kaitsevad kohaldatavad autoriõiguse seadused, kaubamärgiseadus ja muud omandiseadused. Selliste kaubamärkide loata kopeerimine, muutmine, kasutamine või avaldamine on rangelt keelatud.

 

10.3. Dealport OÜ võib teenuste osutamiseks kaasata sõltumatu kolmanda osapoole (nt ettevõtte, kes kontrollib toote või teenuse autentsust). Kasutajad ei tohi kasutada selliste kolmandate osapoolte kaubamärke, teenusemärke ega logosid ilma nende eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

Teated

11.1. Kõik Dealport OÜ tähelepanu juhtivad juriidilised teated või pretensioonid tuleb esitada kirjalikult ja saata Dealport OÜ-le isiklikult, kulleriga, tähitud postiga või e-posti aadressil erki@dealport.ee

 

11.2. Kõik kasutajale teatavaks tehtud juriidilised teated või pretensioonid tuleb edastada: isiklikult kulleriga, tähitud postiga, e-posti teel viimasele teadaolevale aadressile või e-posti teel, mille kasutaja on Dealport OÜ-le teatanud, või muutes sellise teate kättesaadavaks platvormil üldsusele tasuta. Teade loetakse kasutaja poolt kättesaaduks, kui ja millal:

 

a) Dealport OÜ suudab tõestada, et sellisele kasutajale on saadetud teade või avaldus paberkandjal; või

 

b) kohe, kui Dealport OÜ postitab sellise teate platvormile üldsusele tasuta kättesaadavatesse osadesse.

 

11,3. Kasutaja nõustub, et Dealport OÜ poolt Kasutajale elektrooniliselt saadetud lepingud, teated, pretensioonid, teave ja muu suhtlus vastavad seadusele ning sellised teatised kehtivad paberkandjal saadetud dokumentidega võrdselt.

 

Mitmesugused

12,1. Tingimused ja nende lisad, arvesse võttes, moodustavad kasutaja ja Dealport OÜ vahelise täieliku lepingu ning reguleerivad teie platvormi ja teenuste kasutamist, asendades kõik varasemad kirjalikud või suulised kokkulepped, mis käsitlevad lepingu ulatust.

 

12.2.Dealport OÜ ja Kasutaja on sõltumatud osapooled ning Tingimused ei tähenda ega loo: ühisettevõtte, tööandja-töötaja või frantsiisiandja-frantsiisivõtja suhet.

 

12,3. Kui käesolevate tingimuste säte tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, eemaldatakse see säte ja kõik muud sätted jäävad jõusse ja neist tuleb kinni pidada.

 

12.4. Pealkirjad on üksnes viitamiseks ega määratle, piira, tõlgenda ega kirjelda selle asjakohase jaotise sisu.

 

12.5.Dealport OÜ võib anda need tingimused (sealhulgas selle alusel antud õigused, soodustused, huvid, ja kohustused) mis tahes füüsilisele või juriidilisele isikule, sealhulgas Dealport OÜ sidusettevõttele.